Forejtníková, Milena

Biographical Details: Ing., zabývá se ochranou a kvalitou vod.
Source: Forejtníková, Milena: Památky a povodně. In: Zprávy památkové péče. (2020). Roč. 80, č. 1 s. 133-135.
www(Bibliografie dějin Českých zemí), cit. 5. 3. 2021
www(Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka), cit. 7. 6. 2021
More info: