Haynes, Jeffrey, 1953-

Biographical Details: Britský právník, vysokoškolský pedagog, zaměřený na náboženské a mezinárodní vztahy, náboženství a politiku, demokracii a demokratizaci, rozvojová studia, srovnávací politiku a globalizaci. Autor řady publikací a článků z oboru.
Alternative names: Haynes, Jeff, 1953-
Source: Jeho: Comparative politics in a globalizing world
LC (Names), cit. 30. 1. 2014
www(London Metropolitan University, Law, Governance and International Relations), cit. 30. 1. 2014
More info: