Budka, Jan, 1964-

Biographical Details: Narozen 2. 2. 1964 v Praze. Chemik, vědec a vysokoškolský pedagog Ústavu organické chemie VŠCHT v Praze (člen Skupiny supramolekulární chemie). V rámci oboru zaměřen na organické sloučeniny (polycyklické aromatické uhlovodíky aj.), jejich strukturu, reaktivitu, syntézu aj. Je překladatelem a ilustrátorem odborné knižní a časopisecké literatury. Literatura v oboru.
Alternative names: Budka, J., 1964-
Source: Budka, J.: Formylace derivátů (thia)calix[4]arenů. Chemické listy , Roč. 102, č. 5 (2008), s. 382
www(Vysoká škola chemicko-technologická), cit. 3. 1. 2012
Budka, Jan, Zajícová, Markéta, Kundrát, Ondřej. Organic chemistry - Laboratory I: multi-language manual. Prague: University of Chemistry and Technology Prague, 2014. ISBN 978-80-7080-906-8
McMurry, John. Organická chemie. Přeložili Jan Budka et al. Brno: VUTIUM, 2015. ISBN 978-80-214-4769-1
Hampl, František, Paleček, Jaroslav. Farmakochemie. Ilustroval Jan Budka. Praha: VŠCHT, 2002. ISBN 80-7080-495-5.
Botha, F., Budka, J. et al. Recognition of chiral anions using calix[4]arene-based ureido receptor in the 1,3-alternate conformation. In: Tetrahedron. Vol. 70, 2014, issue 2, s. 477-483. ISSN 0040-4020
www(Skupina supramolekulární chemie ÚOCH, VŠCHT, Jan Budka, CV), cit. 15. 3. 2018
More info: