Olivová, Květa

Biographical Details: Ing. Práce z oblasti legislativy a metodiky katastru nemovitostí.
Source: Květa Olivová, Bohumil Kuba, Marta Vávrová: Byty a katastr nemovitostí
www(Český úřad zeměměřický a katastrální)