Haigh, Thomas, 1972-

Biographical Details: Historik, počítačový vědec a vysokoškolský pedagog, zabývá se sociologií vědy a dějinami informačních technologií, dějinami podnikání a techniky. Publikuje v oboru působnosti.
Source: Haigh, Thomas - Ceruzzi, Paul E.: A new history of modern computing, 2021
LC (Names), cit. 29. 12. 2021
www(University of Wisconsin), cit. 29. 12. 2021
www(linkedin.com), cit. 29. 12. 2021
www(osobní stránka), cit. 29. 12. 2021
More info: