Kelty, Matthew J.

Biographical Details: Vysokoškolský učitel na University of Massachusetts at Amherst (od roku 1988), odborník na lesní hospodářství, ekologii lesa, agrolesnictví, věnuje se zejména problémům komplexních smíšených lesů, dynamice vývoje porostu ve spravovaných a neobhospodařovaných lesích, integraci cílů těžby dřeva a ochrany lesního porostu; pracoval na obnově podrostové vegetace v povodí řeky Quabbin, na udržitelném obhospodařování mahagonových lesů v mexické oblasti Yucatan, na vývoji ekologického systému klasifikace lokalit pro jižní Novou Anglii.
Source: Ashton, Mark S. - Kelty, Matthew J.: The practice of silviculture: applied forest ecology, c2018
LC (Names), cit. 26. 3. 2019
www(University of Massachusetts at Amherst), cit. 26. 3. 2019
www(Kelty Appointed to UMass Amherst Professorship in Forest Management. In: University of Massachusetts at Amherst, News & Media Relations), 31. 7. 2001, cit. 30. 4. 2021