Strack, Otto D. L., 1943-

Biographical Details: Americký stavební inženýr, odborník v oblasti geomechaniky podzemních vod, zaměřuje se na modelování toku podzemních vod.
Alternative names: Strack, O. D. L. (Otto D. L.), 1943-
Source: Strack, Otto D. L.: Analytical groundwater mechanics, 2017
LC (Names), cit. 19. 4. 2018
www(University of Minnesota), cit. 19. 4. 2018
www(Amazon.com), cit. 8. 10. 2020
More info: