Chen, Hui, 1972-

Biographical Details: Odborník v oblasti matematiky, počítačové vědy, geofyziky.
Source: Xiao, Y. - Li, F. H. - Chen, H.: Handbook of security and networks
LC (Names), cit. 29. 7. 2011
www(Virginia State University), cit. 3. 12. 2012
More info: