Fuchs, Pavel

Biographical Details: Ing. arch., architekt, ekonom a novinář, zaměřený na podnikovou ekonomiku a rozvoj měst v oblasti architektury.
Source: Čada, Václav - Roun, Jiří: DTM: historie technické mapy v Praze (Pavel Fuchs ed.), 2023
www(České vysoké učení technické v Praze. Fakulta architektury), cit. 5. 1. 2024
www(LinkedIn), cit. 5. 1. 2024
More info: