Klee, Lukáš

Biographical Details: JUDr., Ph.D., právník.
Source: Jeho: Smluvní podmínky FIDIC
www(Masarykova univerzita. Právnická fakulta, cit. 17. 5. 2011)
More info: