David, Petr, 1958-

Biographical Details: Narozen 3.6.1958. Ing., PhD. Autor publikací o managementu v dopravě a telekomunikacích.
Source: Jeho: Teoretická východiska pro tvorbu podnikové logistiky v dopravním podniku
www(Britské listy, cit. 7.3.2006)
More info: