Jareš, Jaromír, 1930-

Biographical Details: Narozen 12.1.1930 v Jiříkově. Právník, specializuje se na technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Source: Dupal,L.-Jareš,J.-Tesař,M.: Protokol k evropské dohodě zakládající přidruženi mezi Českou republikou na jedné straně a evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé O posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
osobní sdělení
More info: