Daněk, Jan, 1935-

Biographical Details: Narozen 2.7.1935 v Praze. Prof., Ing., CSc.,věnuje se dopravnímu inženýrství, technologii dopravy, automatizovaným systémům řízení v železniční dopravě, logistice, technologii ložných a skladových operací, soudnímu inženýrství.
Source: Jeho: Kombinovaná přeprava
www (VŠB)
More info: