Česko.

Biographical Details: Zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., ze dne 21. 04. 1988, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Source: Sbírka zákonů ČR
www(www.zakonynawebu.cz)
Horní zákon ; Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě : komentář / Ondřej Vícha. Praha : Wolters Kluwer, 2017