Česko.

Biographical Details: Zákon č. 183/2006 Sb., ze dne 14. 03 .2006, ve znění zákona č. 257/2013 Sb.; zrušen zákonem č. 283/2021 k 01. 07. 2023.
Source: Sbírka zákonů ČR
www(www.zakonynawebu.cz)
Jiří Plos: Stavební zákon s komentářem pro praxi. Praha : Grada,2013