Česká zemědělská univerzita v Praze

Alternative names: University of Agriculture in Prague
Czech University of Life Sciences Prague
See also: Vysoká škola zemědělská v Praze
Česká vysoká škola technická. Zemědělský odbor
České vysoké učení technické v Praze. Vysoká škola zemědělského a lesního inženýrství
Source: www (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Assessment of the environmental impact of Temelín nuclear power plant on the bases of the "Melk Agreement"
More info:
Detailed results >>
Publications of this person