Vysoká škola báňská v Ostravě

Alternative names: VŠB Ostrava
VŠB v Ostravě
See also: Báňská akademie v Příbrami
Vysoká škola báňská v Příbrami
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Source: www (VŠB-TU Ostrava)
More info: