Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Institut dopravy

Alternative names: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Strojní fakulta. Institut dopravy
Source: WWW (VŠB-TU Ostrava)