Ondrášek, Václav

Biographical Details: Autor odborných příruček o armaturách a potrubí.
Source: Autor: Václav Ondrášek a kol.: Příručka armaturářů a potrubářů
NKC