Bolom-Kotari, Sixtus, 1982-

Biographical Details: Narozen 6. 4. 1982 v Dačicích, PhDr., Ph.D., historik, archivář, vědecký pracovník oddělení dějin 19. století Historického ústavu Akademie věd ČR, ředitel Muzea Náchodska (2018-2021); zabývá se církevními dějinami a dějinami kultury tolerančních evangelíků v 18. a 19. století, dějinami migrace tolerančních duchovních z Uher, regionální historií Broumovska, Jimramovska; manžel sfragistky Martiny Bolom-Kotari (1981-).
Alternative names: Bolom Kotari, Sixtus, 1982-
Kotari, Sixtus Bolom-, 1982-
Bolom, Sixtus, 1982-
Source: www(orcid), cit. 19. 11. 2021
Nešpor, Zdeněk R. a kol.: Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století, 2019
www(isni), cit. 19. 11. 2021
Francouzský švindl svobody: francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích (eds.: Claire Madl, Daniela Tinková), 2012
Sixtus Bolom: Stavitelé chrámů (Dějiny a současnost, Roč. 28, č. 3 (2006), s. 20-23)
www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 19. 11. 2021
Ad laetitiam: studenti doc. Vladimíru Vašků k 75. narozeninám (eds.: Martina Kotlíková a Jaroslava Plosová; ilustrace Sixtus Bolom-Kotari), 2008
More info: