Nelešovská, Alena, 1950-2017

Biographical Details: Narodila se 16. 9. 1950 v Olomouci, zemřela 25. 3. 2017 tamtéž. Prof. PhDr., CSc., odborná publicistka a vysokoškolská pedagožka. Vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ s jazykem ruským pro 6.-9. ročník ZDŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Postgraduální studium v oboru vysokoškolská pedagogika na FF UP v Olomouci. Zaměření vědecké činnosti: pedagogická komunikace, didaktika, metodologie pedagogického výzkumu, vzdělávání učitelů.
Alternative names: Veselá, Alena, 1950-2017
Source: www(Osobnosti Moravy), cit. 12. 9. 2017
Osobní sdělení sekretářky katedry učitelství 1. stupně ZŠ Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vlasty Indrové (e-mail).
More info: