Vrcha, Pavel, 1966-

Biographical Details: Narozen 1966. JUDr., věnuje se problematice restitucí a transformace zemědělského majetku, problematice věcných práv k nemovitostem.
Source: K. Vrchová: Z rozhodovací činnosti katastrálního úřadu
Soukromoprávní vztahy v judikatuře Ústavního soudu České republiky
More info: