Kobes, Milan, 1970-

Biographical Details: Narozen 18. 9. 1970. Ing., Ph.D., zemědělský inženýr. Specializace na pícninářství, lukařství a pastvinářství.
Source: Jílková, L.: Vliv pratotechnických postupů na fytocenologické a produkční charakteristiky trvalých travních porostů : diplomová práce
www(Katedra rostlinné výroby a agroekologie, oddělení pěstování rostlin)
Interní databáze Jihočeské univerzity
osobní sdělení, cit. 21. 6. 2018
www(Zemědělská fakulta JU), cit. 21. 6. 2018
More info: