normy 51,633 View Records monografie 43,627 View Records články 35,361 View Records elektronicke knihy 20,531 View Records disertace 18,503 View Records příručky 10,743 View Records sborníky konferencí 5,982 View Records sborníky 5,457 View Records vysokoškolská skripta 4,624 View Records učebnice 4,132 View Records učebnice vysokých škol 3,427 View Records kandidátské disertace 2,709 View Records časopisy 2,132 View Records zprávy 1,884 View Records encyklopedie 1,429 View Records kolektivní monografie 1,425 View Records autoreferáty 1,327 View Records Congresses 1,119 View Records firemní katalogy 1,058 View Records studie 898 View Records doktorské disertace 863 View Records slovníky 814 View Records obrazové publikace 768 View Records habilitační práce 761 View Records odborná pojednání 685 View Records přehledy 649 View Records ročenky 602 View Records populárně-naučné publikace 550 View Records učebnice středních škol 539 View Records biografie 534 View Records tabulky 458 View Records abstrakta 437 View Records sbírky úloh 397 View Records výzkumné zprávy 383 View Records handbooks and manuals 325 View Records separáty 305 View Records monographs 302 View Records pojednání 275 View Records přednášky 262 View Records průvodce 252 View Records výkladové slovníky 244 View Records fotografické publikace 226 View Records praktická cvičení 226 View Records právní předpisy 203 View Records firemní drobný tisk 177 View Records katalogy výstav 168 View Records učební texty 164 View Records collective monographs 149 View Records textbooks (higher) 133 View Records popular works 126 View Records brožury 118 View Records metodické příručky 111 View Records atlasy 108 View Records výroční zprávy podniku 107 View Records bibliografie 105 View Records jazykové učebnice, texty, příručky (A-C) 93 View Records pracovní sešity 88 View Records případové studie 83 View Records elektronické časopisy 80 View Records katalogy 75 View Records laboratorní cvičení 69 View Records seznamy 62 View Records eseje 56 View Records photographical works 56 View Records pictorial works 56 View Records informační publikace 55 View Records cestopisy 54 View Records mapy 54 View Records dvojjazyčné překladové slovníky 49 View Records rozhovory 49 View Records výroční zprávy 49 View Records firemní časopisy 48 View Records statistiky 48 View Records surveys 48 View Records jazykové slovníky 46 View Records komentáře 46 View Records terminologické slovníky 44 View Records textbooks 39 View Records předpisy 36 View Records studies 36 View Records zákony 36 View Records diplomové práce 35 View Records adresáře 34 View Records jubilejní publikace 32 View Records Congr{grave}es 31 View Records sebrané spisy 31 View Records jazykové učebnice, texty, příručky (B) 29 View Records vzpomínky 26 View Records exhibition catalogs 25 View Records jazykové učebnice, texty, příručky (A) 25 View Records soupisy 25 View Records firemní adresáře 24 View Records klíče 24 View Records vědecké časopisy 23 View Records autobiografie 22 View Records korespondence 21 View Records guidebooks 19 View Records testy 19 View Records essays 18 View Records proceedings of conferences 18 View Records