Trkovský, Václav

Biographical Details: Ing., CSc., elektrotechnik, počítačový odborník a kybernetik, projektový manažer, zaměřený na management projektů, projektových rizik a výrobní logistiku.
Source: Korecký, M., Trkovský, V.: Management rizik a projektů
www(Knihy od Grada Publishing, a.s.), cit. 6. 4. 2012