Zlámaný, Michal

Biographical Details: Architekt, spolupracovník Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT se zaměřením na drážní stavby.
Source: Fragner, Benjamin - Zlámaný, Michal ... et al.: Přehlížené drobné zapomenuté industriální stopy v krajině a sídlech, 2017
More info: