Chmelenský, Jiří, 1988-

Biographical Details: Narozen 25. 9. 1988. Mgr. et Mgr., historik a památkář zaměřený na stavební historii a elektrotechniku, stavebně-historický průzkum a poradenství k historickým vodohospodářským zařízením a technickým stavbám. Autor prací z oboru.
Source: Savický, Nikolaj - Chmelenský, Jiří ... et al: Pencroftův sen, aneb, Průmyslové dědictví v širších souvislostech, 2016
www(Živnostenský rejstřík), cit. 31. 3. 2017
www(Stavebně-historický průzkum - Jiří Chmelenský), cit. 31. 3. 2017
More info: