Križan, Peter

Biographical Details: Slovenský strojní inženýr, Ph.D., odborné zaměření: briketování, peletování, obnovitelné zdroje energie, spalování biomasy.
Source: www (Slovenská technická univerzita v Bratislave)
SNK, cit. 25. 6. 2013
www(Biom.cz), cit. 25. 6. 2013