Šantrůčková, Hana, 1955-

Biographical Details: Narozena 1955. Prof. Ing., CSc. ekoložka se specializací na půdní biologii. Od r.2000 vedoucí katedry ekologie Biologické fakulty JU v Českých Budějovicích.
Source: Šantrůčková: Changes in amount of bacteria during gut passage of leaf litter and during coprophagy in three species of Bibionidae (Diptera) larvae. Folia microbiol., roč. 48, č. 4 (2003), s. 535-542.
www(Česká společnost pro ekologii: Členové)
www(Hana Šantrůčková | Webové stránky Katedry biologie ekosystémů)
More info: