Doležal, Jan, 1979-

Biographical Details: Narozen 1979. Strojní ing, Ph.D., obory automatizace a informatika a projektové řízení, práce o projektovém řízení a mezinárodních projektech, též publicistika o systémech odbavování v hromadné dopravě, též spoluautor vysokoškolské učebnice o projektovém řízení.
Source: Kybernetika a společnost na prahu XXI. století
www(Asociace strojních inženýrů - klub Brno)
Projektový management podle IPMA (spoluautor J.Doležal)
Grada Publishing - redakce nakladatelství
Doležal, Jan - Krátký, Jiří. Projektový management v praxi: naučte se řídit projekty!. První vydání. Praha: Grada, 2017
Šviráková, Eva - Doležal, Jan. Řízení projektů I. Vyd. 1. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, 2010
More info: