Jákl, Pavel, 1950-2018

Biographical Details: Narozen 30. 10. 1950 v Praze, zemřel 18. 7. 2018 v Čerčanech. Pivovarský historik, publicista a výtvarník. Po studiu na Střední umělecko-průmyslové škole v Praze působil 25 let jako grafik a výtvarník propagace Pražských pivovarů, v letech 1990-2008 redigoval dvouměsíčník „Pivní kurýr“. Od r. 1997 volně podnikal. Je autorem velkého počtu článků věnovaných českému pivovarnictví a také 6-svazkové encyklopedie (prozatím vyšly 2 svazky).
Alternative names: Jákl, P., 1950-2018
Source: Anger, M. - Jákl, P.: Naše pivovary na dobových pohlednicích
Literární noviny 16/2013, příloja Interwiev
Jákl, Pavel. Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska. Praha: Libri, 2004-2010. ISBN 80-7277-225-2 (soubor)
www(Prostor - architektura, interiér, design, Pavel Jákl [*1950]), cit. 3. 9. 2020
www(Sdružení přátel piva, Zemřel Pavel Jákl), cit. 3. 9. 2020
www(WorldCat Identities, Jákl, Pavel), cit. 3. 9. 2020
More info: