Lock, G. R. (Gary R.), 1948-

Biographical Details: Obor působnosti: archeologie ve spojení s výpočetní technikou.
Source: LC (Names)
Lock, G.: Using computers in archaeology
More info: