Khan, Aman, 1949-

Biographical Details: Profesor politologie a veřejné správy na Texas Tech University, práce z oboru veřejných rozpočtů, finančního řízení a kvantitativních metod.
Alternative names: Aman Khan, 1949-
Source: Khan A.: Cost and optimization in government, 2017
LC (Names), cit. 11. 10. 2017
www(Texas Tech University, Department of Political Science: Aman Khan), cit. 27. 10. 2017
More info: