Duffková, Renata

Biographical Details: Ing., Ph.D., publikace v oboru meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny.
Source: www(Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy), cit. 2. 12. 2011
Renata Dufková, Hana Macurová, Radek Macháč: Vliv kejdování travního porostu na obsah minerálního dusíku. In: Úroda, 58, č. 11 (2010), s. 34-37.
More info:
Detailed results >>
Publications of this person