Finkelstein, Sydney

Biographical Details: Americký profesor managementu, specializuje se na vrcholové řízení a strategický management. Publikuje v oboru působnosti.
Source: Helfat, Constance E. - Finkelstein, Sydney et al.: Dynamic capabilities, 2007
LC (Names), cit. 23. 5. 2016
www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 23. 5. 2016
More info: