Roháček, Jiří, 1962-2023

Biographical Details: Narozen 21.7.1962 v Praze, zemřel 24. 6. 2023. Doc., PhDr., CSc., archivář se zaměřením na středověkou a novověkou epigrafiku, na nápisy ve vztahu k uměleckému dílu, na sepulkrální plastiku a prameny k dějinám umění; vědecký pracovník a vysokoškolský učitel.
Source: Jeho: Nápisy města Kutné Hory
www (Jiří Roháček | Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.), cit. 29. 6. 2023
www(Katedra pomocných věd historických a archivního studia), cit. 29. 6. 2023
More info: