Rohith, G.

Biographical Details: Vysokoškolský pedagog a odborník v oblasti elektroniky a komunikačních systémů, specializuje se na strojové učení, hluboké učení, dálkový průzkum Země a zpracování signálů, videa a obrazu. Publikace v oboru.
Source: Rohith, G. - Lakshmi Sutha, G.: Super-resolution for remote sensing applications using deep learning techniques, 2023
BLPC, cit. 14. 6. 2023
www(Vellore Institute of Technology), cit. 14. 6. 2023
More info: