Ekblaw, Ariel

Biographical Details: Výzkumná pracovnice se zaměřením na vesmír, kosmický prostor a vesmírný výzkum. Založila a vede iniciativu MIT Space Exploration Initiative v MIT Media Lab. Zabývá se vesmírnou architekturou, parabolickými lety, suborbitálními a orbitálními starty, životem ve vesmíru, mikrogravitací a astrobiologií. Vystudovala matematiku, fyziku a distribuované systémy. Publikace v oboru působnosti.
Alternative names: Ekblaw, Ariel Caitlyn
Source: Ekblaw, Ariel: Into the anthropocosmos, c2021
LC (Names), cit. 10. 5. 2022
www(media.mit.edu - Ariel Ekblaw), cit. 10. 5. 2022
www(linkedin.com - Ariel Ekblaw), cit. 10. 5. 2022