Niemann, Anne, 1976-

Biographical Details: Německá architektka, vysokoškolská pedagožka, výzkumná pracovnice. Zaměřuje se na bytovou výstavbu, dřevěné stavby a dřevěné konstrukce. Její výzkum zahrnuje jednoduchou výstavbu, využití trvrdého dřeva a též se zabývá postavením žen v architektuře. Věnuje se architektonické praxi, byla zakládající partnerkou ve společnostech Niemann Ingrisch Architekten a m8Architekten. Od roku 2018 působí na Augsburg University of Applied Sciences. Publikace v oboru.
Source: Merz, Konrad - Niemann, Anne - Torno, Stefan: Building with hardwood, 2021
DNB, cit. 6. 5. 2022
www(Technische Universität München - Anne Niemann), cit. 6. 5. 2022
www(architectuul.com - Anne Niemann), cit. 6. 5. 2022
www(Niemann Architektur), cit. 6. 5. 2022
More info: