Johnson, William M.

Biographical Details: Odborník na problematiku klimatizace, chladicí techniky a vytápění, vysokoškolský učitel. Publikace v oboru působnosti.
Alternative names: Johnson, Bill
Source: Silberstein, Eugene - Johnson, William M. et al.: Refrigeration & air conditioning technology, 2021
LC (Names), cit. 11. 1. 2022
www(The ACHR News), cit. 11. 1. 2022
More info: