Tomczyk, John

Biographical Details: Strojní inženýr a vysokoškolský učitel, odborník na problematiku klimatizace, chladicí techniky a vytápění. Publikace v oboru působnosti.
Alternative names: Tomczyk, John A.
Source: Silberstein, Eugene - Tomczyk, John A. et al.: Refrigeration & air conditioning technology, 2021
LC (Names), cit. 11. 1. 2022
www(Scopus), cit. 11. 1. 2022
More info: