National Association of City Transportation Officials

Biographical Details: Neziskové sdružení, které zastupuje 81 velkých severoamerických měst v otázkách dopravy místního, regionálního a národního významu.
Alternative names: NACTO
Source: Global Designing Cities Initiative - National Association of City Transportation Officials: Global street design guide, c2016
LC (Names), cit. 23. 1. 2020
www(National Association of City Transportation Officials), cit. 23. 1. 2020
More info: