Martin, Ronald E., 1951-

Biographical Details: Odborník v oblasti geologie, paleontologogie, mikropaleontologie a zoologie. Publikace v oboru.
Alternative names: Martin, Ronald, 1951-
Source: Martin, Ronald: Earth's evolving systems, c2018
LC (Names), cit. 15. 7. 2019
www(University of Delaware), cit. 15. 7. 2019
More info: