Fabry, Frédéric, 1967-

Biographical Details: Kanadský meteorolog, vysokoškolský učitel na McGill University, ředitel Marshall Radar Observatory; věnuje se radarové meteorologii, radiometrii, zpracování signálů, aplikaci radaru v hydrologii, numerickému modelování počasí, charakterizaci tající vrstvy srážek.
Alternative names: Fabry, Frederic, 1967-
Source: Fabry, Frédéric: Radar meteorology : principles and practice, 2015
NLC-Aurora, cit. 19. 6. 2019
LC (Names), cit. 19. 6. 2019
www(McGill University), cit. 19. 6. 2019
www(Google Scholar), cit. 11. 5. 2021
www(Amazon.ae), cit. 11. 5. 2021
More info: