ICE Virtual Library (online služba)

Biographical Details: Online digitální knihovna, služba a platforma pro online zpřístupňování elektronických časopisů a knih včetně konferenčních sborníků, publikovaných vydavatelstvím „ICE Publishing“ (je divizí komerční firmy „Thomas Telford“). Zpřístupňuje publikace s retrospektivou od r. 1863, vytvořené profesionální asociací „The Institution of Civil Engineers“ (ICE, Londýn, Anglie). Služba na bázi licence zpřístupňuje online vyhledávání a získávání elektronických dokumentů z oboru stavebnictví a stavební inženýrství. Literatura v oboru.
Alternative names: Institution of Civil Engineers Virtual Library (online služba)
Source: Whapples, Chris, McKibbins, Leo, ed. Recommendations for the inspection, maintenance and management of car park structures. 2nd ed. London: ICE Publishing, 2018. ISBN 978-0-7277-5840-8. Dostupné z: ICE Virtual Library
www(ICE Virtual Library, About), cit. 28. 5. 2019
www(AiP Praha, ICE Virtual Library, informace o platformě), cit. 28. 5. 2019