Nitko, Anthony J.

Biographical Details: Psycholog v oblasti vzdělávání, vysokoškolský učitel, konzultant. Zaměřuje se na způsoby měření a hodnocení procesu učení. Publikace v oboru.
Alternative names: Nitko, Anthony
Source: Brookhart, Susan M. - Nitko, Anthony J.: Educational assessment of students, 2019
LC (Names), cit. 23. 5. 2019
www(University of Pittsburgh), cit. 23. 5. 2019
www(University of Arizona), cit. 23. 5. 2019