Poinern, Gérrard Eddy Jai

Biographical Details: Australský fyzik, odborník v oblasti nanotechnologií, nanovědy, specializuje se na aplikované nanotechnologie, mezi jeho výzkumné zájmy patří nanotechnologické aplikace pro sanaci životního prostředí, biomimikry, fototermální a fotovoltaické aplikace, uhlíkové technologie, aplikace biosyntetických materiálů při výrobě biomedicínských zařízení.
Source: Poinern, Gérrard Eddy Jai: A laboratory course in nanoscience and nanotechnology, c2015
LC (Names), cit. 22. 5. 2018
www(Murdoch University), cit. 22. 5. 2018
www(Amazon.com), cit. 27. 10. 2020
More info: