Bichoutskaia, Elena

Biographical Details: Ruská odbornice v oblasti teoretické a počítačové chemie, fyziky a matematiky.
Source: Bichoutskaia, E.: Computational nanoscience, 2011
LC (Names), cit. 20. 10. 2011
www(The University of Nottingham), cit. 23. 10. 2013