Müller, Dušan

Biographical Details: Překladatel a tlumočník z ruštiny.
Source: Kogut, Boris: Evropské metro (překlad Dušan Müller), 2018
www(Překlady jakýchkoliv dokumentů z ruštiny do češtiny a z češtiny do ruštiny s ověřením), cit. 25. 2. 2019