Kresta, František

Biographical Details: RNDr., Ph.D., geolog, zaměřený na stavební, báňskou a inženýrskou geologii, též vysokoškolský pedagog.
Source: Kresta, F.: Druhotné suroviny v dopravním stavitelství = Secondary materials in highway engineering
www(Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství), cit. 8. 3. 2013